Niszczący wpływ ocen na dzieci

Czy oceny mają niszczący wpływ na dzieci?

Zapewne. Oceny są niestety jedną z podstaw polskiego szkolnictwa, ale czy tak naprawdę niosą za sobą pozytywne emocje oraz skutki? Dlaczego w dorosłym życiu mamy wrażenie, że ciągle ktoś nas ocenia i przejmujemy się opinią innych? Czy ocenianie ma długoterminowe skutki uboczne w naszym życiu? 

1. Stres z powodu ciągłego oceniania- naszych poglądów, pomysłów, toku myślenia. 

Dzieci od najmłodszych lat obarczane są przewlekłym stresem związanym z ocenianiem. Wiedzą, że każde zdanie zapisane na klasówce lub nawet wypowiedziane w klasie może zostać negatywnie odebrane przez nauczyciela, co często skutkuje niską oceną w dzienniku lub upomnieniem. Model pruski, na którym oparte jest polskie szkolnictwo, był przystosowany do neutralizacji poglądów obywateli w taki sposób, aby łatwo było wpływać władzy na społeczeństwo. Wyjaśnia to, dlaczego często w szkole nie możemy wyrażać własnego zdania oraz prowadzić kulturalnych dyskusji z nauczycielami, z którymi się nie zgadzamy.

Nierzadko w szkole boimy się przedstawić swój tok myślenia, który różni się od sposobu rozumowania nauczycieli- nawet jeśli mamy dobry pomysł, który po prostu odbiega od idei nauczyciela. Psuje to naszą kreatywność i umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Później, gdy jesteśmy dorośli, mamy wrażenie, że ciągle ktoś nas ocenia. Czy to jest cel, który chcemy osiągnąć? Czy stres związany z ocenianiem, pogłębiony ciągłym przedstawianiem „ideału” piękna również w szkole nie sprzyja wzrostowi depresji w naszym społeczeństwie? Odpowiedź na to pytanie zostawiam Tobie, Drogi Czytelniku.

2. Nieindywidualne podejście do ucznia.

Każdy uczeń oceniany jest w tej samej skali, według tych samych kryteriów. System oceniania nie przewiduje, że jednemu uczniowi nauka przychodzi łatwiej, a drugiemu trudniej. Nie jesteśmy oceniani za postępy- czasem „szóstkowy” uczeń w ciągu roku nie nauczy się niczego nowego, a uczeń „dwójkowy” nauczy się wiele, ale podniesie swoje oceny jedynie do trójek. Kto będzie więcej pracował i się uczył? Zapewne „dwójkowy” uczeń. „Szóstkowy” będzie wiedział więcej niż „trójkowy”, ale nie będzie nieustannie pogłębiał swojej wiedzy. Czy jest to sprawiedliwe podejście do ucznia?

3. Brak czasu wolnego

Zdarza się, że uczniowie spędzają swój wolny czas na wykonywanie setek prac domowych, naukę do kilku klasówek i sprawdzianów na raz. Niektóre dzieci i nastolatkowie praktycznie całe swoje młode lata spędzają na nauce i to nie jest w porządku. Nieraz spotykamy się z sytuacjami, gdy uczniowie zarywają noce, aby nauczyć się na sprawdzian lub zrobić wszystkie prace domowe. Później na lekcjach młodzież jest zmęczona, przez co nie może skupić się na nich skupić, przez co musi się jeszcze więcej uczyć. Zegar biologiczny jest zaburzony już od najmłodszych lat. Czy jest to zdrowe dla organizmu dziecka?

4. Faworyzacja

W szczególności w szkołach wiejskich często zachodzi zjawisko faworyzacji niektórych uczniów, nawet podświadome. Chociażby, błahy przykład- chłopak powiedział coś niemiłego i obrzydliwego w kierunku koleżanki z klasy. Niestety, wśród w szczególności starszych nauczycieli panuje zobojętnienie w tej sprawie- a bo to chłopak, on tak czasem musi. Z kolei, jeśli dziewczyna powie coś niemiłego w stosunku do kolegi z klasy, to często mówi się, że to tak przecież nie wypada! W ten sposób już od najmłodszych lat rozpowszechniamy patriarchalizm wśród dzieci, a później niektóre z tych dzieci będą szerzyć go dalej jako nauczyciele. Czy jest to właściwe?

Jak zatem zniwelować niszczący wpływ ocen?

Jak zmienić obecny stan rzeczy i poprawić jakość życia uczniów? Można spróbować odchodzić od sprawdzianów na rzecz bardziej interesujących form sprawdzenia wiedzy.

Dlaczego sprawdziany są trudne, a prezentacje łatwe?

Zapraszamy do przeczytania artykułu

Można zmieniać format lekcji w ten sposób, by uczniowie chętnie w nich uczestniczyli oraz by wynosili z nich wiele wiedzy. Jeśli zmiany w systemie nie będą inicjowane „Z góry”, to trzeba zacząć działać oddolnie! Po to właśnie powstała Szkoła 2.0.

Czy twoim zdaniem oceny w formie cyfry powinny zostać usunięte?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.