Pierwsza wizyta u psychologa — zgoda, kontrakt, tajemnica zawodowa

Pierwsza wizyta u psychologa, jak każda wizyta u specjalisty wiąże się z dyskomfortem, trudnymi emocjami i stresem, szczególnie kiedy udajemy się do niego po raz pierwszy. Takie same czynniki sytuacyjne pojawiają się w przypadku spotkania z psychologiem, które to jeszcze bardziej wpływają na nasz odbiór pierwszej wizyty, wokół której skoncentrowanych jest mnóstwo mitów i pogłosek.

Ze względu na towarzyszące pierwszemu spotkaniu z psychologiem ww. trudności, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych informacji: 

Zanim odbędzie się twoja pierwsza wizyta u psychologa, ważne jest dowiedzenie się, jakie specjalista ukończył studia, szkolenia i kursy oraz jakie uzyskał certyfikaty. Jeżeli nie sprawdzisz tego wcześniej, śmiało możesz zapytać o to również w trakcie spotkania. Pamiętaj! Dobry psycholog stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę.  

 1. Przebieg wizyty: 
 1. Świadoma i dobrowolna zgoda pacjenta na udział w spotkaniach;
  – rodzice powinni wyrazić zgodę na udział osoby niepełnoletniej w spotkaniu, jednak ich zdanie również jest brane pod uwagę. 
 2. Tajemnica zawodowa psychologa;
 • Pamiętaj! Już sam Twój udział w spotkaniu jest objęty tajemnicą zawodową. 
 • Psycholog jest zobowiązany do zachowania poufności i anonimowości pacjenta. 
 • Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego psycholog obowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności przyznania się osoby z zaburzeniami psychicznymi do popełnienia czynu zabronionego -> Charakter bezwzględny, co oznacza, że nie ma możliwości zwolnienia z niej. 
 • Ważne! Sytuacje, kiedy psycholog może złamać tajemnicę:
 • Zagrożenie zdrowia i życia pacjenta (np. przemoc domowa, samobójstwo).
 • Kodeks karny – psycholog, dowiadując się o przygotowaniu, usiłowaniu lub dopuszczeniu się czynu zabronionego, ma obowiązek powiadomić organ ścigania przestępstw pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 3 – dotyczy to pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń psychicznych (np. przemoc, gwałt, zabójstwo). 
 • Z tajemnicy zawodowej może zwolnić psychologa sąd lub prokurator (kodeks postępowania karnego) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra postępowania karnego, a okoliczności nie mogą być ustalone na podstawie innego dowodu. 
 • Z tajemnicy zawodowej nie może zwolnić psychologa sąd lub prokurator w postępowaniu cywilnym, lub administracyjnym. 
 • Pamiętaj! Psycholog powinien powiadomić Cię o zamiarze złamania tajemnicy zawodowej. 

Aby kontynuować czytanie, przejdź na następną stronę ->

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.