Samodzielność dziecka w szkole XXI wieku?

Samodzielność u dzieci to jedna z podstawowych umiejętności, jakich mają nauczyć nas rodzice oraz jakie zdobyć powinna pomóc nam szkoła.

Idąc do przedszkola lub „zerówki” uczymy się żyć wśród ludzi spoza rodziny, zaczynamy sami zwracać uwagę na swoje potrzeby- nie ma z nami rodziców, którzy poświęcą nam całą swoją uwagę. Przebywając w klasie lub grupie przedszkolnej, uczymy się, że nie jesteśmy jedyni na tym świecie i zaczynamy powoli kształtować swoje charaktery. Zauważamy też, że każde dziecko jest inne i nikt nie jest taki sam.

Jednak czy szkoła faktycznie przygotowuje do bycia samodzielnym i autonomicznym?

TAK

Szkoła przygotowuje do bycia samodzielnym poprzez stosowanie systemu oceniania. Kiedy nauczyciel zadaje pracę domową, uczeń sam musi o niej pamiętać. Jeśli jej nie wykona to w konsekwencji otrzyma ocenę niedostateczną. Uczy to odpowiedzialności za swoje czyny oraz uczy tego, by być samodzielnym.

Ale jak wpłynie to na ucznia? Czy „jedynka” w dzienniku go zmotywuje, czy jeszcze bardziej zniechęci do pracy? To jest już kwestia indywidualna. 

Plan lekcji, powtarzający się schemat działania wyrabia w uczniach nawyk systematyczności, co również ma związek z samodzielnością. W dorosłym życiu również będziemy musieli stosować pewien plan dnia czy pracy. Jednak to, że plan lekcji jest ustalany przez radę pedagogiczną, nie uczy dzieci zarządzania czasem. Z pewnością takich lekcji brakuje i warto zarezerwować kilka godzin wychowawczych na ten temat. 

Pakowanie się do szkoły też nie jest wbrew pozorom bez znaczenia. W ten sposób dzieci uczą się, że muszą same zapewnić sobie warunki do nauki i rozwoju, a w przyszłości do życia. Jeśli nie weźmiesz zeszytu, to jesteś zdany jedynie na uprzejmość kolegi czy koleżanki. A jeśli ci nie będą mieli czystych kartek, to w takim przypadku nie masz gdzie zanotować rzeczy, które mówi nauczyciel. Wtedy musisz poświęcić więcej czasu na naukę i przepisywanie notatek w domu. A jeśli zapomnisz kanapki… Tu już trzeba na prawdę się postarać, aby zdobyć coś do jedzenia od kolegów 😉 

NIE 

Szkoła bardzo często nie uczy samodzielnego myślenia oraz dochodzenia do wniosków. Dostajemy gotowe informacje, często nie wiedząc, skąd co się wzięło. Nie jesteśmy nauczeni weryfikowania informacji, co jest bardzo przydatną umiejętnością w dobie internetu. 

System oświaty, który nie jest oparty na współpracy ucznia oraz nauczyciela, a na wykonywaniu bezwzględnie poleceń nauczyciela również nie uczy samodzielności. Przez to młode osoby zaczynają robić pewne rzeczy automatycznie, bez zastanowienia się, a w przyszłości nie potrafimy walczyć o swoje prawa. W ten sposób kształtuje się społeczeństwo posłuszne, którym bardzo łatwo manipulować. 

Więc czy szkoła przygotowuje dobrze do dorosłego życia? Czy uczy samodzielności oraz autonomii? Na te pytania należy odpowiedzieć sobie samodzielnie. 

Zofia Lipińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.